• KIINALAINEN NAINEN HISTORIASSA. ENEMMÄN KUIN PUOLI TAIVASTA

  Feminiinisyys, maskuliinisuus sekä queer-tutkimuksen näkökulmat ovat saaneet enenevässä määrin huomiota Kiinassa. Lännessä kiinalaisesta naisesta on muodostunut typistynyt kuva. Naisilla ja feminiinisyydellä on ollut tärkeä tehtävä perinteisessä kiinalaisessa ajattelussa. ”Enemmän kuin puoli taivasta” on ensimmäinen suomenkielinen Kiina-tutkimus naisista. Samalla teos on syvälle luotaava Kiinan historia. Paras mitä olen lukenut. Se, että historiaa luetaan naisten näkökulmasta, tekee kiinalaisten ihmisten arjen näkyväksi.

  Työelämä on hyvä sukupuolten välisen tasa-arvon mittari. Vuoden 2014 tilaston mukaan työikäisten naisten (15-64 v.) työvoimaosuus Kiinassa oli 70 prosenttia, kun se oli vastaavasti Yhdysvalloissa 66 prosenttia, Iso-Britanniassa 71 prosenttia, Ruotsissa 79 prosenttia ja Suomessa 74 prosenttia.

  Airaksinen, Sinkkonen ja Valjakka ovat toimittaneet helmen, joka syventää tietoamme Kiinasta, naisen emansipaation prosesseista ja feminismin ulottuvuuksista. Kirja jokainen sivu rikastaa lukijaansa.

 • ARJEN OOPPERA

  Alkoholistit ovat heterogeeninen ryhmä. On monia syitä juoda. Pääjako kulkee ykköstyypin alkoholismin ja kakkostyypin alkoholismin välillä. Ykköstyypin alkoholistit ovat sairaita, joiden on itse ryhdyttävä oikomaan luonteeseensa kehittyneitä vääristymiä. Kakkostyypin alkoholistit ”paranevat”, kun he löytävät elämälleen tarkoituksen. Mm. näitä kysymyksiä käsitellään Arjen oopperassa.

  Arjen ooppera on kirjoitettu juovien läheisille, juomisuransa alussa oleville sekä ammattiauttajille ja vapaaehtoisille. Vaivattomimmin Arjen oopperan saa tilaamalla se osoitteesta: www.kellastupa.fi. Kirjan hinta on asetettu niin alas, että mahdollisimman monella on mahdollisuus se hankkia.

 • SUOMI KÄÄNTYY LÄNTEEN - Talouden tarina sisäpiiriläisen kertomana

  ”Suomi kääntyy länteen” -kirjan ehdottomasti parasta antia on EU-kritiikki. Korpinen osoittaa, että unionin kehitys on johtanut alkuperäisistä tavoitteista poikkeaviin suuntiin. Niin talouspoliittinen kuin ulkopoliittinen liikkumavaramme on kaventunut niin vähäiseksi, että se voi tulla kansallemme kohtalokkaaksi. ”Suomen kannalta tärkeimmät meihin vaikuttavat päätökset taidetaan tehdä yhä Berliinissä, Tukholmassa ja Moskovassa. Ajopuu on tarttunut karikkoon. Suuri taantuma on muuttumassa suureksi pysähtyneisyyden ja uuden aggressiivisuuden ajaksi…”