• KEKKOSEN KYNÄSTÄ

  Professori Jukka Kekkonen on puhunut näkyvästi vuosikymmenien ajan oikeusvaltion periaatteiden ja demokratian puolesta tilanteessa, jossa hyvinvoivan yläluokan ja tulotasoltaan alimpien kerrostumien välille on repeämässä kuilu. Hallitusohjelmien sitovuus on lisääntynyt, ja niihin kirjattuja ideologisia tavoitteita ajetaan jääräpäisesti läpi. Tämä on johtanut hyvinvointivaltion rapauttamiseen askel askeleelta. Samalla oikeusvaltion tärkeimmät periaatteet ovat joutuneet vaakalaudalle. Demokratiaa kaventavia muutoksia ei ole kuitenkaan nostettu yhteiskunnalliseen keskusteluun, johon poliittinen eliitti on suhtautunut torjuvasti ja akateemisia asiantuntijoita avoimesti vähätellen.

 • MAHDOLLISUUS KAIKILLE

  Mahdollisuus kaikille, toim. Säde Tahvanainen ja Jussi Särkelä, päivittää hyvinvointivaltiollisen ajattelun. Lähtökohtana on Pekka Kuusi ja R.H.Oittinen. Kirjan kirjoittajia ovat mm. Pirjo Ala-Kapee, Erkki Tuomioja, Veikko Simpanen, Kari Välimäki, Matti Ahtiainen ja Kaarin Taipale. Säde Tahvanainen on paneutunut koulutuspolitiikkaan useissa artikkeleissa. Saatavilla kirjastoista. Ei myynnissä, painoksen loppumisen vuoksi.

 • HUUMORIN JA NAURUN FILOSOFIA

  Huumori kietoutuu ihmiselämän kaikkiin puoliin, mutta nauru ei kaiu tyhjiössä. Huumori voi palvella vallan välineenä mutta yhtä lailla tarjota kanavan valtaapitävien arvosteluun. Pahimmillaan vitsit loukkaavat, erottavat ja aiheuttavat konflikteja. Parhaimmillaan ne ovat merkki yhteisestä näkökulmasta, jaetusta maailmasta, läheisyydestä.
  Huumorin ja naurun filosofiassa tarkastellaan huumorin olemusta, historiaa ja ajankohtaisia ilmiöitä sekä aihetta käsitelleitä henkiköitä Aristoteleesta Monty Pythoniin ja Friedrich Nietzschestä Sacha Baron Coheniin. Filosofista näkökulmaa halkovat haastattelut, joissa tunnetut humoristit Joonas Nordmanista ja Heli Sutelasta Petteri Summaseen kertovat, mitä huumori heille merkitsee ja mihin naurua ylipäätään tarvitaan.
  Huumorin ja naurun filosofia on kriittinen ylistys huumorille. Se on kirja filosofeille, humoristeille, naurajille ja kaikille, joiden elämässä on sijaa ilolle.