16. touko, 2020

PYSÄKÖINTILUVAT KOTIHOIDON TYÖNTEKIJÖILLE

PYSÄKÖINTILUVAT KOTIHOIDON TYÖNTEKIJÖILLE

Vantaa ryhtyy myöntämään pysäköintilupia kotihoidon työntekijöille.

Uusi tieliikennelaki astuu voimaan 1.6.2020. Uuden lain myötä kunnilla on mahdollisuus kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämiseen. Vantaan katualueille ryhdytään myöntämään pysäköintilupia kotihoidon ja kotisairaalan työntekijälle tai kotihoidon palveluja tarjoavalle yritykselle, yhdistykselle tai julkisyhteisölle kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toteuttamista varten.

Kotihoidon työntekijä saa kunnan myöntämällä pysäköintitunnuksella pysäköidä liikennemerkillä osoitetusta rajoituksesta huolimatta maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta sekä alueelle, jossa pysäköinti on liikennemerkein kielletty. Tunnuksella on mahdollista pysäköidä rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu. Pysäköintitunnus mahdollistaa pysäköinnin pihakadulla muuallakin kuin merkityllä pysäköintipaikalla. Samoin Huoltoajo sallittu -lisäkilven vaikutusalueella on mahdollista ajaa ja pysäköidä kotihoidon ajoneuvoa. Pysäköintimahdollisuuksia helpotetaan käytännössä samalla tavoin kuin vammaispysäköinnin kohdalla on toimittu.

Huomionarvoista on, että pysäköintitunnuksen käyttö rajautuu kunnan hallinnassa olevaan katutilaan, tai kaupungin koulujen tai päiväkotien piha-alueille. Pysäköintitunnus ei oikeuta pysäköimään liikennemerkillä osoitettua kieltoa tai rajoitusta vastaan maastossa, maantiellä tai yksityistiellä eikä kiinteistöjen piha-alueilla, kouluja ja päiväkoteja lukuun ottamatta.

Pysäköintitunnusten myöntämisen käytäntöjä Vantaan katualueille suunnitellaan parhaillaan. Pysäköintitunnuksien hakuprosessia, ehtoja ja käytäntöjä selvitetään lupien ja valvonnan palveluyksikössä yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Samalla selvitetään tunnuksien myöntämiseen ja hallinnointiin liittyviä tietoturva-asioita. Asiasta tiedotetaan lisää lähiaikoina ja tunnukset pyritään saamaan käyttöön mahdollisimman pian.