Blogi

2. joulu, 2020

VANHUKSET ULOS SUUNNITTELUSTA JA JUNISTA

-Julkaistu Vantaan Sanomissa 29.11.2020

Vuosi sitten ikäihmiset olivat varovaisen tyytyväisiä. HSL myönsi alennuksen kertalippuihin. Vaikka alennus koski vain muutamaa matkustajista hiljaista tuntia, oletettiin, että HSL:n avaus oli alku prosessille, joka johtaisi kaikkien lipputyyppien hintojen alennukseen eläkeläisille ja pienten lasten vanhemmille ja ennen pitkää julkisen liikenteen maksuttomuuteen. Se olisi ollut myös todellinen ilmastoteko.

HSL:n johto toimi toisin. Se poisti kertalippujen alennuksen. Päätös oli epäsosiaalinen. Pieneläkeläiset joutuvat palaamaan entiseen, pitämään toimintapiirinsä kävelyetäisyyden sisällä. Neljälläkymmenellä prosentilla eläkkeensaajista bruttoeläke on 1.250 euroa kuukaudessa tai sen alle. Joka neljännellä eläkkeensaajalla eläke jää alle tuhannen euron. Olisi mainiota, jos päättäjät muistaisivat nämä faktat.

HSL:n hallituksen päätös tuli puskasta. Asian käsittelystä hallituksen kokouksessa 3. marraskuuta tuli tieto kolme päivää ennen kokousta. Kenelläkään ei ollut aikaa valmistautua asian käsittelyyn. Vantaalla kaupunginhallitus ja sen konsernijaos eivät ehtineet ohjeistaa HSL:n hallituksessa olevia kaupungin edustajia. Niinpä edustajamme käyttäytyivät omien mieltymystensä mukaisesti, eivät yhtäläisesti.

Vantaan konsernijaoksessa HSL:n päätös on herättänyt pahennusta. Espoon konsernijaosto on päättänyt esittää HSL:n hallitusta palauttamaan eläkeläisten kertalipun. Monet Vantaan järjestöt ovat ottaneet kantaa HSL:n hallituksen päätöksen muuttamiseksi.

Tästäkin tapahtumasarjasta kuultaa välinpitämättömyys ymmärtää eläkkeensaajien tarpeita. Syvällä asenteissa elää näkemys vanhuksista, jotka eläköidyttyään jäävät lepäämään hoivattaviksi ja tuottamaan isoja laskuja veronmaksajille. Aivan kuin pienituloisille myönnettävä matkalipun alennus olisi lisärasite edellisten päälle.

Unohdetaan, että valtaosa meistä ihmisistä elää normaalia elämää viimeiseen hetkeen saakka. Lähes jokainen meistä kuolee kotonaan tai viimetingassa sairaalaan vietyinä. Vain alle viisi prosenttia tarvitsee ns. raskaita hoitoja viimeisten elinvuosien aikana ja kymmenisen prosentti tarvitsee kotiinsa tukea. Julkisen liikenteen lippujen hintojen sovittaminen eläkkeensaajien tuloihin tukee eläkkeensaajien osallistumista yhteiskunnalliseen elämään.

Vantaalla puhutaan paljon kuntalaisten osallistamisesta kunnan päätösten suunnitteluun. Valtuustossa on hyväksytty useita osallistamista edistäviä asiakirjoja. Käytännössä kuitenkaan edes kaikkia lain kirjaimia kuntalaisten osallistamisesta ei panna käytäntöön.

HSL:n ei tarvitse välittää Kuntalain 27 §:n määräyksistä, mutta kuntien pitää. Pykälässä todetaan yksiselitteisesti, että vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän palvelujen kannalta. Vanhusneuvoston avulla ja kautta kaupungin kaikki päätöksentekijät pääsevät vuorovaikutukseen ikäihmisten kanssa. Vuorovaikutus kohentaa laadullisesti päätösten tasoa.

Toivotaan, että HSL:n epäonnistunut lippupäätös jää viimeiseksi huonosti valmistelluksi päätökseksi. Nyt vanhukset työnnettiin ulos päätöksen valmistelusta ja junista. Otetaan tästä tapauksesta opiksi.

Jussi Särkelä
puheenjohtaja
Vantaan vanhusneuvosto

11. maalis, 2020

NAISTENPÄIVÄN RUUSUT APULAISKAUPUNGINJOHTAJA ÅSTRANDILLE

Myyrmäen Eläkkeensaajat ry. kävi ojentamassa kulttuurin ja vapaa-ajan apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrandille ja hänen lähimmille työtovereilleen Naisten päivän ruusut. Puheenjohtaja Jussi Särkelä kiitti toimihenkilöitä heidän tekemästään tärkeästä työstä. Riikka Åstrand puolestaan sanoi arvostavansa Myyrmäen Eläkkeensaajien monipuolista toimintaa. Ruusut jakoi yhdistyksen varapuheenjohtaja Aila Luukkonen ja hallituksen jäsen Keijo Heino.

Kuva: Vas. Aila Luukkonen, kulttuurijohtaja Annukka Larkio ja oik. Keijo Heino, kaupunginjohtajan sihteeri Jaana Theman, Åstrand ja Särkelä.

Alla puheeni.

Arvoisa apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand

Te toimihenkilöt olette meille kaupunkilaisille tärkeitä, välttämättömiä. Te paitsi ylläpidätte kaupungissamme olevia hyviä käytäntöjä, myös viette käytännössä eteenpäin kehittämishankkeita, jotka tekevät kaupungistamme yhä paremman ja siten kohentaa meidän jokaisen elämisen edellytyksiä. Kuitenkin meillä kaupunkilaisilla on taipumus osoittaa pikemminkin tyytymättömyyttä kuin tukea ja kiitollisuutta teille.

Nykypäivän ikäihmiset, sukupolvi, joka toisaalta uudisrakensi maamme sodan jälkeen ja toisaalta oli muokkaamassa hyvinvointivaltiotamme, jos ketkä, tietävät, että hyvien rakenteiden ylläpitäminen ja etenkin uuden rakentaminen vaati vaivaa ja puurtamista.

Tällä käynnillämme, me Myyrmäen Eläkkeensaajat, haluamme tuoda teille lämpimät Kansainvälisen Naistenpäivän tervehdyksen. Kun Yhdistyneet Kansakunnat vietti Kansainvälistä Naisten vuotta vuonna 1975, se siinä yhteydessä vahvisti jo vuosikymmeniä aikaisemmin vietetyn naisten päivän, 8. maaliskuuta, ”naisten oikeuksien ja kansainvälisen rauhan päiväksi”. Tänään, kun seuraamme kansainvälisiä tapahtumia, on tärkeää muistaa, että naistenpäivä on nimenomaan rauhan päivä.

Paikallisella tasolla toimivaa rauhantyötä on ylläpitää ihmisten välistä toimivaa vuoropuhelua. Vantaalla on yli sadasta erilaisesta kielellisestä kulttuurista tulleita ihmisiä. Täällä jos missä on tarve rakentaa ihmisten välisiä yhteyksiä.

Myyrmäen Eläkkeensaajat lupaa tukea Teitä tärkeässä työssänne. Me puolestamme lupaamme Vantaan osallisuus -teeman mukaisesti järjestää ja kehittää ikäihmisille toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Järjestäessämme viikoittain virkistys-, harrastus- ja opintotoimintaa kahdeksassatoista kerhossamme, niihin osallistuu lähes kolmesataa ikäihmistä. Se on kolme neljäsosaa jäsenistämme. Tässä yhteydessä kiitämme kauttanne kaupunkia siitä, että se tukee yhdistystämme tässä työssä. Ilman kaupungilta saamaamme tukea, toimintamme ei nykymuodossaan olisi mahdollista.

Arvoisa apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand ja teidän lähimmät työtoverinne. Toivotamme teille mitä parhainta Naisten Päivää.

30. marras, 2019

Hyvät Myyrmäen Eläkkeensaajien jäsenet, hyvät kumppanit

Yhdistyksen toiminnassa on tärkeää nähdä prosessi, se tie jota on kuljettu, missä nyt ollaan ja minkä ansiosta nykyisessä ollaan, mutta myös tuleva niin tarkasti kuin mahdollista. Tämä sääntö koskee enempi tai vähempi kaikkea sitä mitä teemme. Kun ymmärretään asioiden prosessiluonne, asettuvat yksittäiset asiat ja haasteet omalle paikalleen ja vain sillä arvolla mikä yhdellä asialla on.

Selvitin hieman pikkujoulun historiaa. Osoittautui, että pikkujoululla on lyhyet perinteet. Sen juuret ovat adventin vietossa. 1800-luvun puolivälissä adventtia ruvettiin kutsumaan pikkujouluksi. Myös kodeissa vietettiin, ehkä joissakin kodeissa vietetään edelleen pikkujoulua. Kotipikkujoulu pidetään Tuomaan päivänä 21. joulukuuta.

Vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen ylioppilasosakunnat alkoivat kutsua syyskauden viimeistä iltamaa pikkujouluksi. Muut yhteisöt ottivat pikkujoulun käyttöön vasta 1930-luvulla eli vajaa yhdeksänkymmentä vuotta sitten. Uranuurtajana toimi Kone Osakeyhtiö, joka ensimmäisenä yrityksenä Suomessa järjesti henkilökunnalleen pikkujouluja. Tämä tapahtui siis 1930-luvulla.

Itseasiassa kansakoulujen kuusijuhlat joulukuun puolivälissä antoivat ylioppilaskunnille kimmokkeen järjestää pikkujouluja. Koulujen kuusijuhlien ohjelmiin kuului jouluevankeliumin ja virsien veisuun ohella satunäytelmiä, joissa katolisesta Nikolaus-kultista muuntunut joulupukki tonttuineen ja keskieurooppalaisperäiset jouluenkelit olivat näyttämöllä joulukuusen vieressä.

Ylioppilasosuuskunnat kevensivät kuusijuhlan pikkujouluksi, joka vietettiin marraskuun lopussa tai joulukuun alussa. Juhla muuttui aikaisempaa keveämmäksi. Osallistujat toivat tullessaan lystikkäitä lahjoja, joiden yhteyteen oli riimitetty paketin sisältöä kuvaavia runoja. Lahjoja jaettaessa pidettiin leikkimielisiä puheita. Kuvaelmat ja muu ohjelma huipentui joulupuheen tai -saarnan ryydittämään puuron syöntiin. Myös tanssit kuuluivat illan ohjelmaan.

Olennaista eri yhteisöjen pikkujouluissa on, että niissä ensinnä kiitetään kuluneesta vuodesta ja valmistaudutaan varsinaiseen jouluun.

Hyvät kanssakulkijat

Pikkujoulun vietto on meidän viikkokerhomme rinnalla yhdistyksemme ydintoimintaa. Tänään meitä on täällä neljäkymmentä prosenttia jäsenistämme. Torstaisin meitä kokoontuu keskimäärin kaksikymmentäviisi prosenttia jäsenistämme. Mistä näin suuri osanottajajoukko kertoo?

Se kertoo siitä, että meidän toimintaamme ohjaavat samat arvot, jotka liitetään jouluun. Yhteisöllisyys, lähimmäisestä huolehtiminen, yhdessäolosta nauttiminen, rauhoittuminen yhteisten huolien, ilojen ja asioiden äärelle. Yhdessä ollessamme voimme olla myös itsekseen, olla puhumatta mitään. Henkilökohtaisen surutyön läpikäyminenkin on helpompaa omien yhteisössä kuin yksin ollen. Myyrmäen Eläkkeensaajien yhteisössä on elämää ylläpitävää vahvuutta.

Hyvät ystävät

Samalla kun toivotan teille mitä parhainta tätä päivää ja pikkujoulua, toivotan jokaiselle teille erikseen ilon ja rauhan joulua. Lopuksi kehotan teitä jokaista kääntymään vierustovereihinne päin, oikealle ja vasemmalle, ja toivottamaan hänelle Hyvää Joulua.

Kiitos

17. huhti, 2019

PISSAVANA KÄYTÄVÄLLE

Heräsin yöllä, tuli virtsaamisen tarve. Etsin sänkyni laidalta pulloa, joka on erillisessä telineessä ennen nukkumaan asettumista. Käytävän puoleisen sängyn reunalla ei ollut. Eikä toisella puolella sängyn reunassakaan näkynyt. Elikkä pullo oli viety pois. Ajattelin että soitan soittokelloa omahoitajalle. Mutta soittokellokin oli viety pois.

WC-hätä voimistui. Näin verhojen raosta, että käytävän vastakkaisella puolella olisi WC, ovi on auki noin 5 metrin päässä. Pitäisi päästä nyt vain jollakin ilveellä käytävän yli olevaan WC-hen.

Näin hoitajan kävelevän. Hoitajan saavuttua kohdalleni, yritin pysäyttää sanomalla, hei voisitko hakea tuolta WC-seestä pissapullon. Minulla on pissahätä. Hoitaja ei edes vilkaissut minuun, käveli pysähtymättä eteenpäin. Sanoi mennessään omahoitaja tuo! No ajattelin, että hoitaja sanoo minun omahoitajalleni, että minä kaipasin pissapulloa.

Pissahätä voimistuu kaiken aikaa, pidättelen. Olen toiveikas, että kohta omahoitajani tuo pissapullon. Meni aika tovi, sitten käytävällä astelee hoitaja. Hoitajan päästyä kohdalleni hihkasen hoitajalle, hei minulla on pissahätä. Kävisitkö tuolta wc-eestä hakemassa pissapullon minulle. Hoitaja kävellessään katselee vain kädessään olevaa paperia. Sanoo vain omahoitaja tuo, menee menojaan.

Ei kuulunut omahoitajaakaan. Virtsaamistarve kiihtyi. Päätin, yritän mennä käytävän toisella puolella olevaan WC-hen. Hivuttaudun sängyn reunalle, pudottaudun terveen jalan varaan lattialle. Nyt sitten olisi ottaa askel kipeällä jalalla. Kun laitoin kipeän jalan maahan samalla ottaa askel päästäkseni eteenpäin, teki kipeää. Silloin lirahti ensimmäiset. En saanut pysäytettyä virtsan tuloa.

Pakon sanelemana oli yritettävä päästä WC-hen, enhän voi housuihinkaan laskea ja saatikka sänkyni viereen. Raahauduin kohti WC-tä virtsan valuessa kaiken aikaa housuihini.

Viimein pääsin WC-hen. Olin WC-pytyn edessä seisoen. Seisoin pytyn edessä, ei tullut enää pisaraakaan. Housut märkänä siirryin lavuaarin eteen pestäkseni kädet. Pestessäni käsiä tulee mieshenkilö viereeni, kysyen minulta, miksi olen vessassa? Selitin, sanoin omahoitajaa ei kuulunut, saatikka muutkaan hoitajat ottaneet kuuleviin korviin. Osoitin sormellani lattialla olevaa virtsajonoa. Tämä on tulos. Virtsajono kulki vessasta käytävän yli sänkyni viereen. Pesen käsiä parhaillaan pissasta.

Pestyäni kädet sanoin miehelle, voisitko saattaa minut sänkyyni. Mies auttoi minut sänkyyn. Pyysin sitten mieheltä voisitteko te tuoda pissapullon. Mies haki pissapullon.

Koitti aamu, aamupuuro tuli. Sitten odottelin lääkärikierrosta. Kello lähenee 10.00. Hoitaja tulee tervehtii. Kysyy minulta, miten jalkasi jaksaa? Sanon ei kipua ole niin paljon kuin eilen. Kokeilinkin voinko varata ja minkä verran. Totesin ei voinut varata riittävästi. Hoitaja sanoo lappu kädessä, että nyt sinut kotiutetaan.

Hoitajalle sanoin, eikös ole niin että lääkäri tekee ensin kierroksen. Hoitaja vastaa että lääkäri ei tule. Lääkäri on kirjoittanut kotiuttamishoito- ja jatko-ohjeet valmiiksi tähän, ojentaen hoito-ohjepaperin minulle.

Totesin jopas jotakin ai että potilas saa lähteä ilman lääkäriä näkemättä. Olisin kyllä halunnut itse kuulla ja kysyä lääkäriltä. Systeemi siis on muuttunut.

VASTAUS REKLAMAATIOON

Olemme perehtyneet tekemäänne muistutukseen, sairaankuljetuskertomukseen, hoitosuunnitelmakaavakkeeseen sekä sairauskertomusmerkintöihin koskien kyseistä tapahtumaa. Päivystävä lääkäri sekä aamuyöllä töissä ollut merkinnät tehnyt hoitajat olivat meillä sijaisina ko. aikana eikä heiltä sen vuoksi ole saatavilla selvitystä. Katsomme kuitenkin, että pystymme vastaamaan teille ilman ko. henkilöiden selvityksiä.

Te loukkasitte vasemman reitenne ollessanne mökillä. Olitte soittanut hätäkeskukseen ja ensihoidon henkilökunta arvioi teidän tilanteenne kohteessa, totesi voimakkaan kivun alaraajassa, ottivat normaalit vitaalitutkimukset (verenpaine, pulssi jne.) ja antoi teille voimakkaat kipulääkkeet (Fentanyl kahdeksi sekä Oxanest kahdesti) ja toi teidät XXXX keskussairaalan päivystykseen. Siellä tutkittiin uudelleen vitaalitutkimukset, päivystävä lääkäri XXXX tutki teidät, teille tehtiin polven, reiden ja polvilumpion röntgentutkimukset ja XXXX pyysi oman arvionsa jälkeen myös radiologian erikoislääkärin lausunnon kuvista yöllä. Kun oli todettu, että murtumaa jalasta ei löydy, hän päätti, että teidät voidaan kotiuttaa, jos pystytte jalalle varaamaan. Koska se ei onnistunut, te jäitte yöksi päivystysklinikkaan. XXXX ei käynyt enää aamulla teitä erikseen tapaamassa eikä myöskään seuraavan aamun päivystävä lääkäri tavannut teitä. Kerroitte muistutuksessa, että teiltä oli otettu jossain vaiheessa soittokello pois samoin kuin virtsapullo ja sen teline ja olitte joutunut itsekseen yrittämään vessaan kipeällä jalalla konkaten, koska ette olleet saanut apua ohi kulkevilta hoitajilta.

Teidän selostuksenne ja sairauskertomus- sekä hoitosuunnitelmamerkintöjen perusteella voidaan todeta, että toimintamme ei ole ollut asianmukaista ja pahoittelemme sitä kovasti. Soittokellot ovat paikkakohtaisia, eikä niitä viedä pois, mutta on mahdollista, että soittokello on tippunut laidan väliin tai sängyn yläosaan niin, että ette ole pystynyt sitä havaitsemaan. Pissipullo on todennäköisesti tyhjennetty, mutta on unohdettu tuoda tilalle puhdas pullo. Pahoittelemme erityisesti sitä, että ette saanut apua pyynnöistänne huolimatta. Meillä päivystysklinikassa voi olla samaan aikaan hyvinkin 40 potilasta ja kiiretilanteita, mutta silti teidän olisi pitänyt saada apua joka tapauksessa. Kokemanne ei ole normaalia toimintaamme eikä potilas ensin -ajattelun mukaista. Linjaus jatkohoidon suhteen oli tehty jo yöllä. Olisi ollut asiallista, että päivystävä lääkäri XXXX olisi käynyt teitä vielä katsomassa ennen kotiutusta tai sitten pyytänyt seuraavaa vuoroon tulevaa lääkäriä arvioimaan vielä tilanteen.

Kiitos antamastanne aiheellisesta palautteesta. Asia on käsitelty päivystysklinikan johdossa ja huomioidaan lääkäreiden ja hoitajien perehdytyksessä sekä koulutuksessa. Pyrimme siihen, että tapahtunut ei toistu yhdenkään potilaan kohdalla.

Ystävällisin terveisin
XXXX

18. helmi, 2019

VAMMAISILLA OIKEUS KULJETUSPALVELUIHIN
-Ohjeita koko maan vammais- ja vanhusjärjestöille

Taksilain heikennysten yhteydessä myös hyvin toimiviin vammaisten ja vanhusten kuljetuspalveluihin oli pakko tehdä muutoksia. Tehtävä ei ole helppo, jotta muutokset eivät olisi heikennyksiä.

Länsi-Uudellamaalla, Espoo, Lohja, Kirkkonummi, Vihti, Karkkila, Raasepori, Kauniainen, Hanko, Siuntio ja Inkoo, on menneillään Länsi-Uudenmaan kulkukeskus-hanke. Julkaisemme siihen liittyen

- vammaisaktivistien kannanoton ja siihen liittyen
- liitteinä (2 kpl) tärkeitä periaatteita sekä
- yrittäjä Kaisa Penttilän Huomioita toimintaohjeluonnokseen, joka sisältää periaatteellisesti hyvin tärkeitä huomioita.

Toimitan ja julkaisen nämä kirjoitukset kotisivullani, koska pidän asiaa erittäin tärkeänä. Toimiva vammaispalvelulain (vammaiset) ja sosiaalihuoltolain (vanhukset) kuljetuspalvelu takaa osaltaan näiden palvelujen tarpeissa oleville ihmisarvon.

LUONNOKSESSA ON PUUTTEITA
-Yhdenvertaisuutta tulee verrata oman ikäiseen vammattomaan henkilöön.

Jatkossa Espoon kaupunki järjestää palvelut koko Länsi-Uudenmaalle. Jokainen kunta päättää ja rajaa itse kuljetusalueensa, eli alueen, jolla kuntalainen voi palvelua käyttää.

Tavoitteena on kehittää nykyaikainen ja asiakaslähtöinen kuljetusten toimintamalli, jossa hyödynnetään uutta teknologiaa sekä palvelun järjestämistapoja. Palvelun kehittämiseen osallistuvat sekä työntekijät että asiakkaat, vanhus -ja vammaisneuvostot sekä kaikki kehittämisprojektiin osallistuvat Länsi-Uudenmaan kunnat.

Uusi palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain kesällä 2019.

Pyydämme teitä ottamaan huomioon ja kirjaamaan seuraavia asioita Länsi-Uusimaan Kulkukeskuksen suunnitteluun liittyen, koska vpl/shl kuljetuspalveluiden toteutus tulee pian vammaisneuvostoon ja vanhusneuvostoon lausuttavaksenne.

Me allekirjoittaneet olemme huolissamme suunnitteilla olevasta Länsi-Uudenmaan kulkukeskuksen Toimintamallista ja toimintaohjeesta. Esitetty malli tulee vaikeuttamaan kuljetuspalvelun käyttäjien arkea ja suunnitellut rajoitukset heikentävät kuljetuspalvelun laatua ja käytettävyyttä.

Vammaispalvelulaki ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus velvoittavat järjestämään vammaiselle välttämättömät asiointi- ja työmatkat huomioiden yksilölliset tarpeet, itsemääräämisoikeuden sekä yhdenvertaisuuden. Yhdenvertaisuutta verrataan oman ikäiseen vammattomaan henkilöön.

Toimivat kuljetuspalvelut on vammaisen linkki elämään ja aitoon osallisuuteen yhteiskunnassa. Niiden toimiessa huonosti jää vammainen kotiin, syrjäytyy, toimintakyky laskee ja kulut siirtyvät terveydenhoitoon.

Toimintaohjeen luonnoksessa on puutteita, jotka nähdäksemme ovat voimassaolevien lakien ja säädösten vastaisia. Toimimaton ja säädösten vastainen toimintaohje ja kuljetuspalvelu johtaa valituskierteeseen, joka rasittaa kaikkia osapuolia.

Palvelun avulla on voitava hoitaa arjen asioinnit, jotka vammaton henkilö pystyy hoitamaan käyttäen valitsemaansa liikkumismuotoa. Kuljetuspalvelu ei voi olla yksi "pakettiratkaisu", koska vammaisissa on kaiken ikäisiä, työssäkäyviä, opiskelijoita, perheellisiä, eläkeläisiä ja erilaisilla valmiuksilla olevia ihmisiä. Sen on pystyttävä vastaamaan yksilöllisten tarpeiden kirjoon.

Näkemyksemme on, että nykyisessä Toimintatapa-luonnoksessa kuvattu kuljetuspalvelu ei täytä vammaispalvelulaissa taattua vammaisen henkilön subjektiivista oikeutta kuljetuspalveluun, loukkaa vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta ja on ristiriidassa yksityisyyden suojaan liittyvien lakien ja asetusten kanssa.

Kiinnitämme erityisesti huomiota seuraaviin kohtiin:

   1) Suunnitelmassa kuljetuspalvelumatka on kortiton ja matkan hinta on sovittu valmiiksi etukäteen tilausvaiheessa. Tämä estää vammaisen henkilön osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden matkatapahtumaan, hänelle turvallisen reitin valintaan ja varmistettuun perille saapumiseen. Turvattomuuden tunne ja epävarmuus lisääntyvät sekä ajankäytön seuranta on mahdotonta, kun reititys ja hinnan määrittely tehdään riippumatta liikenne- tai sääolosuhteista. Itsemääräämisoikeutta loukataan myös, mikäli vammainen ei saa muuttaa suunnitelmiaan kesken matkan.

   2) Luonnokseen liittyy monia yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan liittyviä ongelmallisia ratkaisuja. Kuljetuspalveluasiakkaan yksilöintiin käytetään henkilötunnusta. Henkilötunnus välitetään paitsi välityskeskukseen myös kuljetuspalvelua toteuttavalle kuljettajalle. Tietosuoja vaarantuu, kun vaaditaan matkan määränpään osoitteen kertomista ja sen kirjaamista tietojärjestelmiin. Ratkaisujen lainmukaisuus on tarkistettava ennen niiden käyttöönottoa.

   3) Vammainen henkilö on haavoittuvassa asemassa, jolloin kuljetuspalvelun toteutuksen turvallisuus nousee keskeiseksi tekijäksi. Tämän takia palveluntuottajille on asetettava ehdoksi korkeampia vaatimuksia kuin taksilaki edellyttää. Kuljettajien paikallistuntemus, kielitaito sekä suullinen että kirjallinen, sekä perehtyneisyys vammaisten apuvälineiden käsittelyyn ja tietämys vammaisten kohtelusta on oltava hyvä. Palvelun toteutukseen tulee liittää riittävät ja tehokkaat sanktiot.

   4) Toimintaohjeen luonnoksessa on kokonaan poistettu mahdollisuus tehdä pieni asiointipysähdys. Vammaispalvelulain oikeuskäytännön ja vakiintuneen tulkinnan mukaan jokapäiväiseen elämään kuuluvaan lyhyehköön asiointipysähdykseen (esimerkiksi pankkiautomaatilla tai kioskilla käynti) on annettava mahdollisuus kuljetuspalveluja järjestettäessä. Kuljetuspalvelumatkoja on käytössä vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa (9 edestakaista matkaa). Tämä voi riittää välttämättömiin asiointeihin vain, jos pieni asiointipysähdys matkan varrella sallitaan. Kuljetuspalvelun tarkoitus on mahdollistaa itsenäinen asioiden hoitaminen ja järjestelmän tulee sallia tämä. Asiointipysähdys säästää myös uuden taksin tilauksen aloitusmaksuilta, pitkältä odottelulta sekä avustajan palkkaamiselta asioinnin ajaksi. Usein kuljettajat avustavat vammaista pysähdyksen aikana. Katso liite 1.1. Liitteessä 2 tuomme tietoonne erilaisia jokapäiväiseen elämään liittyviä tarpeita asiointipysähdyksille.

   5)  Oma-taksi- ja suorasoitto-oikeuden puuttuminen luonnoksesta aiheuttaa esteettömien autojen tarvitsijoille tilanteen, jossa vammainen ei tavoita niitä harvoja ajoneuvoja, joilla on valmius kuljettaa raskaita sähköisiä liikkumisen apuvälineitä. Esteettömien autojen saannin rajoittaminen asettamalla ne tilauskeskuksen autokantaan tulee aiheuttamaan vaikeavammaisille vaaratilanteita ja ammattitaitoisten kuljettajien ja sopivan kaluston saatavuusongelman. Tämä rajoitus estää myös niiden vammaisten palvelun saannin, jotka eivät kykene kommunikoimaan tilauskeskuksen kanssa. Tolpalta auton ottamisen kieltäminen voi aiheuttaa turvallisuusriskin. Heitteillejätön tunnusmerkit voivat täyttyä. Katso liite 1.2.

   6)  Luonnoksessa on rajattu, että saattajana ei voi toimia henkilö, joka on itse kuljetuspalveluasiakas. Tämä on ristiriidassa oikeuskäytännön kanssa. Katso liite 1.3.

Mikäli Länsi-Uudenmaan Kulkukeskus toteutetaan luonnoksen mukaisesti, tarkoittaa se merkittävää muutosta kuntien aiempiin kuljetuspalvelukäytäntöihin. Tämä velvoittaa kuntien vammaispalveluita päivittämään kaikkien kuljetuspalvelua käyttävien yksilölliset palvelukuvaukset. Tämä on mittava työ ja vaatii paljon henkilöresurssia.

Kuljetuspalvelu on aina toteutettava yksilölliseen tarpeeseen perustuen. Valittu palvelun järjestämistapa ja kunnan antama ohjeistus ei saa rajoittaa vammaisen henkilön yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa vammaispalvelulain mukaista subjektiivista oikeutta kuljetuspalveluun. Katso liite 1.4.

Me allekirjoittaneet toivomme, että kuljetuspalvelu voidaan toteuttaa Länsi-Uudellamaalla niin, että se ottaa huomioon vammaisen henkilön yksilölliset tarpeet. Vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen ja vammaisneuvostojen aidon kuulemisen ja osallistamisen kautta palveluista on mahdollista saada toimivia ja kustannustehokkaita.

 

Katarina Vasica, Lohja

Kaisa Penttilä, Espoo

Anneli Iltanen, Espoo

Hannele Rauhanen, vammaisaktivisti, Kirkkonummi

LIITTEET 1 ja 2

Jakelu Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta

         Länsiuusimaalaiset perusturvalautakunnat

         Länsiuusimaalaiset vanhus- ja vammaisneuvostot

 

LIITE 1

Liite 1.1 Asiointipysähdys

Asiointipysähdykseen liittyvistä oikeudellisista käytännöistä tarkemmin kirjassa T. Räty: Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö (2010), s. 173.

Liite 1.2 Tolppaluvasta

Helsingin HAO 31.1.2008 nro 08/037/6: hallinto-oikeus katsoi, että kuljetuspalvelujen järjestäminen vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaan edellyttää oikeutta ottaa puolessa kuljetuspalvelumatkoissa auto taksiasemalta.
”Käytännössä edellä mainittu korkeimman hallinto-oikeuden päätös tarkoittaa, että kunnan vahvistamat ohjeet palvelujen järjestämisestä (esim. pysähdysajat tai taksin ennakkotilausajat) eivät saa rajoittaa henkilölle laissa säädettyjä subjektiivisia oikeuksia. Kunta ei voi siten vahvistaa lainvastaisia ohjeita.”

Liite 1.3 Saattajasta

KHO 2015:131Saattajan oma kuljetuspalveluasiakkuus - Vuosikirjaratkaisu Kuljetuspalvelu-Saattajapalvelu Yhdenvertaisuus: Korkein hallinto-oikeus katsoi, että vaikeavammaisen henkilön oli voitava matkustaa taksissa saattajana maksutta kuten muidenkin saattajien. (KHO 9.9.2015:131, taltio 2370)”

Liite 1.4 Kunnan sisäisten ohjeiden toissijaisuus

Espoon kaupunki on saanut vuonna 2017 eduskunnan oikeusasiamieheltä kanteluun perustuvan ohjeistuksen, jossa mm. todetaan:

”Kunta ei siten voi kaventaa tai estää omilla ohjeillaan henkilölle kuuluvien ehdottomien oikeuksien toteutumista.”

https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/2580/2016

 

LIITE 2

Esimerkkejä jokapäiväiseen elämään kuuluvista asiointipysähdyksen syistä

Vammaisen ala-ikäisen huollettavan lapsen asioiden, hoidon tai harrastuksen järjestely

Matkalipun tai tarvikkeen nouto R-kioskilta

Postilähetyksen haku paketti automaatista tai postin asiamiespisteestä

Pieni ostospysähdys ruokakaupassa, unohtuneen tarvikkeen hakeminen kaupasta tai kukkakauppapysähdys

Käteisen nosto automaatilta

Pysähdys huoltoasemalla, drive-in ruokapaikassa tai noutopitsan haku

Pysähdys hautausmaalla

Asiointi apteekissa

Ostoskassi-palvelun nouto hakupisteestä

Avustajan työvuoron vaihtuminen ja toisen avustajan ottaminen mukaan

 

Huomioita toimintaohje -luonnokseen

Länsi-Uusimaan toimintaohje luonnos kuljetuspalveluille.

Kehittäjäasiakkaat ovat saaneet kommentoida virkamiesten tekemää luonnosta. Tässä listaus kohdista, joita tulee parantaa, jotta palvelu olisi mahdollista saada yksilölliset tarpeet huomioivaksi ja vammaisen arjen hallintaa tukevaksi.

Liikkumista tukevien palvelujen tavoitteena on edistää vaikeavammaisten yhdenvertaisuutta ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville

** Valmistelussa on virheellisesti verrattu kuljetuspalveluita julkiseen liikenteeseen. Kaupungeissa on vammattomalla lähes rajaton valikoima eri liikkumisen mahdollisuuksia: kävely, bussit, metro, ratikat, oma auto tai polkupyörä. Nämä kaikki omien tarpeiden mukaan. Kuljetuspalvelua ei voi verrata vuoroväliltään julkiseen liikenteeseen. Hsl-alueella voi yhdellä maksulla kulkea tunnin ja pysähdellä ja vaihdella reittejä vapaasti.

Palvelu on kortiton ja matka hinnoitellaan jo tilausvaiheessa suorinta reittiä käyttäen

**Maksun suorittaminen pitää tehdä vasta, kun ollaan perillä. Kuljetuspalvelu kortti varmistaa, että vammainen itse on tämän subjektiivisen palvelun subjekti, ei kuljetettava paketti siis ei objekti. Matkan loputtua matka maksetaan todellisen kertymän mukaan, huomioiden pysähdys, ruuhkat tai sääolosuhteet.

 Työmatkat

** Työmatkoista ei luonnoksessa ole mainintaa.

Työmatka tulee voida aloittaa sieltä, josta lähtee työmatkalleen. Työmatka ei aina pääty kotiin, vaan se voi päättyä kauppaan tai harrastuspaikkaan. Työmatkan pääteosoitteena voi olla myös kokouspaikka, juna- tai lentoasema.

 Pysähtyminen matkan aikana on luonnoksessa kielletty

** Vammaisten on myös voitava pysähtyä hoitamaan pieniä asiointejaan, mahdollisesti kuljettajan avustuksella ja siitä on voitava kuljettajan saada palvelulisä. Sopiva aika olisi 15 min. Taksin aloitusmaksu voi olla enemmän kuin pienen pysähdyksen kustannus.

Hsl-alueella voi vammaton kulkea julkisilla yli tunnin ajan ja pysähtyä tarpeen mukaan.

Kela-kyydeissäkin sallitaan apteekki tai apuvälinehaku pysähdykset. Tuolloin auto on sovitulla odotustaksalla.

Kuljetuksen tilaaminen: tilatessa asiakkaan tulee kertoa nouto- ja kohdeosoitteet

**Kohdeosoitteen kertominen pitäisi olla vapaaehtoista. Kohdeosoite voi olla sellainen, että sitä ei ole lupa kertoa ulkopuoliselle taholle. Esim. asiakkaan kotiosoite tai jokin yleinen osoite, josta ulkopuolinen voi arvata matkan tarkoituksen. Esim A-klinikka, viihdepaikka tai muuten arkaluontoinen osoite.

 Henkilötunnuksen antaminen välityskeskukselle sekä kuljettajalle

** on todella arveluttavaa, että kuljettaja tarkistaa henkilöllisyyden. Hetua ei tule antaa tilauskeskukselle eikä kuljettajalle. Mistä esimerkiksi sokea käyttäjä voi tietää, että tietoja kyselevä henkilö on taksin kuljettaja? Tarkistus tulee tehdä tilausnumerolla ja sukunimellä tai asiakasnumerolla. Nykyisin käytössä oleva kuljetuspalvelukortti on turvallinen ja takaa että henkilöllä on matkaoikeus.

 Luonnoksessa esitetään että saattajan tulee olla mukana koko matkan ajan.

** Jos vammainen ei tarvitse saattajaa lähtiessään, pitää voida ottaa saattaja kyytiin matkan varrelta. Yleisötapahtumassa saattajan ja vammaisen kohtaaminen voi olla mahdotonta väenpaljouden vuoksi tai siksi, että vammainen ei pysty kertomaan tarkkaa sijaintia, johon asti taksi on voinut tuoda hänet. Saattaja voi olla vapaaehtoinen tai ystävä, eikä ole palkkasuhteessa vammaiseen. Saattajan matkan vaikeuttaminen voi estää vammaisen osallistumisen kokonaan tapahtumaan. Lisäksi mikään kolmas taho ei voi antaa ehtoja tai raja-arvoja vammaisen avustajan käyttöön. Vammainen on palkattuun avustajaan nähden työn antajan roolissa.

Tolppaoikeutta ei ole luonnoksessa

**Tolppaoikeus tulee säilyttää. Esimerkiksi kokouksen, yleisötapahtuman tai konsertin loppumisaikaa ei aina tiedetä ja paluukyytiä ei voi sopia etukäteen. Taksia ei haluta odottaa turvattomassa paikassa sään armoilla jopa 60 minuuttia.

Matkojen jaksotus

Toimintaohjeluonnoksessa ehdotetaan, että matkoja voisi lainata seuraavalta kuulta.

** Olisi järkevää, että kuukauden aikana käyttämättä jääneitä matkoja voisi käyttää myöhemmin saman vuoden aikana tai että matkat myönnettäisiin pidemmällä kuin kuukauden jaksotuksella. Tällöin ei tulisi tilannetta, että tuntuisi olevan pakko käyttää kaikki matkat kuun lopussa.

Omavastuun päättää kunta ja se noudattaa kunnan julkisen liikenteen maksuja.

**Huomioidaanko kausi-liput vai vain kertamaksut? 18 yhdensuuntaista omavastuuta saattaa tulla kalliimmaksi, kuin koko kuukauden kausilippu vammattomalla henkilöllä. Kuitenkin vammaton voi kulkea sillä hinnalla rajattomasti koko kuukauden ajan!

Palvelu- ja saattamislisä

**Palvelulisä on näkövammaisille edelleen tärkeä, koska heidät on saatettava tuntemattomassa paikassa perille saakka, kuten avustaminen oikeaan junanvaunuun tai vaikkapa kokoustilaan.

Luonnoksessa ei käy ilmi, miten määränpään muuttuminen kesken matkan toteutetaan

** määränpään vaihtuminen oltava sallittua kesken matkan.  Määränpään muuttaminen ei saa viedä ylimääräistä matkaa.

Luonnoksessa kuljetuksen odotusaika on enintään 60 minuuttia.

**Odotusajan sopiva aika tulisi olla enintään 30 minuuttia. Odotusajan tulisi olla verrannollinen julkisen liikenteen vuoroväliin, joka vaihtelee paikkakunnasta riippuen. Espoon 5 minuutista reuna-alueen 3 tuntiin. Siksi odotusaika pitää määritellä kuntakohtaisesti.

Oman auton käyttö nimetään luonnoksessa perusteeksi vähentää kuljetuspalvelumatkoja

** Näkövammaisella on nimetty kuljettaja, joka ei ole aina käytettävissä ja silloin itsenäistä liikkumista ei saa kaventaa vähentämällä kuljetuspalvelua.

Oman auton käyttöä tarvitaan, kun kuljetuspalvelu ei vastaa tarpeisiin myöskään lomapaikkakunnilla, kilpa- ja harjoitusmatkoilla tai elinkeino toiminnassa, kuten hierojat tai pianon virittäjät.

Kuljetuspalvelun toiminta-alue

**Toimintaohjeeseen tulisi lisätä mahdollisuus saada kuljetuspalvelua muuallakin kuin kotiseudullaan, kuten kesämökkikunnassa tai vieraassa kaupungissa.

**Toiveena olisi, että kuljetuspalvelu alueena voisi olla myös toiminnallinen lähikunta. Palveluiden ja toimintojen keskittämisen vuoksi tulisi sallia pääsy myös sille alueelle, jossa vammattomatkin hoitavat asioitaan.

Kaisa Penttilä
yrittäjä
Espoo