Blogi

23. maalis, 2020

VANTAAN TALOUS HUOLETTAA
Koronaepidemia heikentää kuntataloutta

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon menojen kasvu sekä valtion verojen tuloutuksen negatiiviset muutokset johtivat Vantaan tilinpäätöksen tappiolliseen tulokseen.

Vantaan vuoden 2019 tilinpäätös on 62,7 miljoonaa euroa tappiolla. Tämä on 32 miljoonaa euroa heikompi tulos kuin mihin alkuperäisessä talousarviossa oli varauduttu.

Vuosi 2019 on kuntien talouden musta vuosi, toteaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen tiedotteessaan 20.3.2020. Suomen kunnissa tehtiin ennätyksellinen määrä tappiollisia tilinpäätöksiä. Merkittävä vaikuttaja on valtion verotuloista tehtävän tuloutuksen muutos, mikä Vantaalla tarkoitti noin 20 miljoonan euron vajetta tuloissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon menoylitys oli yhteensä 37 miljoonaa euroa.

Tavoitteena on tasapainottaa Vantaan talous vuoden 2021 budjetissa, jatkaa Ritva Viljanen. Voimakkaasti kasvavassa kaupungissa tämä on haasteellista, koska palvelut on järjestettävä heti mutta taloudelliset hyödyt kuten verotulot kasvavat viiveellä. Koronaviruksen aiheuttama yllättävä tilanne voi kuitenkin vaikuttaa tilanteeseen.

Koronaviruksen aiheuttama taloudellinen vaikutus on syvin juuri Vantaan kaltaisissa suurissa kaupungeissa, joissa verotulot ovat tärkein tulo. Näköpiirissä on tuloveron ja yhteisöveron romahdus kuluvana vuonna sekä työllisyysmenojen kasvu. Verotulot ovat Vantaan kaikista tuloista 70 prosenttia ja valtionosuudet vain 13 prosenttia.

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen sanoo, että koronaepidemia heikentää kuntataloutta entisestään. Hänen mielestään ”kaikki kuntien tehtäviä ja kustannuksia lisäävät hankkeet on välittömästi laitettava jäihin.”

7. loka, 2019

NUORTEN HYVINVOINTITYÖ ETENEE

Pääkaupunkiseudun kunnat rakentavat nyt ponnekkaasti yhteistä ratkaisumallia nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Vauhtia suunnitteluun on saatu Islannin toimintamallista, jonka myötä maassa nuorten päihteiden käyttö on vähentynyt, harrastuneisuus lisääntynyt ja vuorovaikutussuhteet huoltajien kanssa parantuneet. Pääkaupunkiseudun kehittämistarpeen taustalla ovat myös tuoreet THL:n kouluterveyskyselyn tulokset, joissa moni lasten ja nuorten terveysmittarin kehityssuunta pitää saada kääntymään.

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit keräsivät yhteen yhteisen vision konkreettisen hyvinvointityön käynnistämiseksi. Aiheesta järjestettiin sosiaali- ja terveyslautakuntien, nuorisovaltuustojen, vanhempainyhdistysten ja opetus- ja vapaa-ajan lautakuntien yhteinen seminaari Vantaalla 2.10.

Tilaisuudessa vieraili alustamassa aiheeseen muun muassa Reykjavikin apulaispormestari Heiða Björg Hilmisdóttir. - Löytäkää omat ongelmanne ja omat ratkaisunne Suomessa. Islannin menestystekijöitä ovat olleet tutkittuun tietoon perustuva kehittämistyö, yhteisöllinen lähestyminen aiheeseen ja vuorovaikutuksen lisääminen eri toimijoiden välillä. Työtä on tehtävä kaikki samaa viestiä toistaen, Björg sanoi.

Seminaariin osallistuneet kuntien nuorisovaltuutetut nostivat tärkeimmäksi suunnittelun lähtökohdaksi sen, että nuoret pääsevät itse vaikuttamaan heitä koskevaan kehittämiseen. Sosiaali- ja terveyslautakuntien puheenjohtajat koostivat seminaarin annin, millä periaatteilla pääkaupunkiseudun hyvinvointityö käynnistetään.

- Nyt alkuun kaupunkien on analysoitava kouluterveyskyselyn tulokset erityisen tarkasti. Sieltä löytyy varmasti kolmesta viiteen huolestuttavaa teemaa, joista nousevat konkreettiset esitykset kehittämiskohteiksi ja päätöksentekoa varten, sanoi Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Sanna Vesikansa.

- Dialogi on alkanut. Luomme aiempaa toimivammat yhteistyösuhteet kakkien nuorison parissa toimivien tahojen kanssa. Näin toimimme yhtenä rintamana kaikilla nuoren elämän eri osa-alueilla ja pyrimme samaan tavoitteeseen, välittämään nuorista, sanoi Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Pirkko Letto. 

Lisätietoja: 

-Saara Hyrkkö (VIHR), Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, p. 040 719 7604, saara.hyrkko@vihreat.fi  

-Sanna Vesikansa (VIHR), Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, p. 040 7459586, sanna.vesikansa@hel.fi 

-Heikki Kurkela (KOK), Kauniaisten sosiaali- ja terveysvaliokunta, puheenjohtaja, p. 040 584 8090, heikki.kurkela@kauniainen.fi 

-Pirkko Letto (SDP), Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, p. 050 370 6756, pirkko.letto@vantaa.fi 

28. marras, 2017

LASTENSUOJELU JA VANHUKSET ESIIN VANTAAN STRATEGIANEUVOTTELUISSA

SDP:n kaupunginhallitusryhmä sai neuvoteltua Vantaan vuosien 2018-2021 strategiaan mm. vanhuspalveluiden henkilöstön määrän turvaamisen ja lastensuojelun tavoitemittarin. Ryhmän mielestä on myös tärkeää turvata talouden tasapaino ja Vantaan kilpailukyky.

Sosialidemokraatit ovat tyytyväisiä, että strategiassa on vahva linjaus eriarvoisuuden ja segregaation ehkäisystä, sisäilmakysymysten ratkaisemisesta, hyvinvointierojen kaventamisesta sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurannasta.

Koulutuksen puolelle positiiviseen erityiskohteluun varattavalla määrärahoituksella ehkäistään oppimiserojen kasvua koulujen välillä. Harrastetakuu, eli että jokaisella nuorella on vähintään yksi harrastus, edistää myös tasa-arvon toteutumista eri väestöryhmien kesken. Eri ikäisten liikunnan harrastamisen edellytyksiä edistetään.

Sosialidemokraattien aloite nuorisotyöttömyyden puolituksesta on selkeä tavoite strategiassa. Tärkeää on myös yleinen työllisyyden hoito ja koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen.

Vantaa otti SDP:n esityksestä tavoitteeksi hiilineutraali Vantaa 2030. Sen saavuttamiseksi panostetaan yhteiskuntarakenteen tiiviyteen ja joukkoliikenteen käyttäjien voimakkaaseen lisäykseen sekä pyöräilyyn.

Asuntorakentamisessa painotetaan myös perheasuntojen lisäystä. Muussa ekologisessa tavoitteistossa korostetaan kiertotaloutta.

Vantaa profiloituu tulevaisuudessa vahvasti kansainvälisenä kaupunkina ja lisää englanninkielisiä palveluja. Matkailuelinkeino nostetaan strategiassa myös tärkeäksi teemaksi. Kaupungin kasvun tukeminen on tärkeä osa valtuustokauden strategiaa.

Lisätietoja:
Säde Tahvanainen
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, SDP
p. 040 747 6663

 

1. marras, 2017

VANTAALLA LAPSIMYÖNTEINEN BUDJETTI

(Kuvassa kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Säde Tahvanainen.)

Vantaalla palataan kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Jokaisella on siihen oikeus. Päiväkoteja ja kouluja rakennetaan. Lastensuojeluun kohdennetaan lisää rahaa. Myyrmäkeen rakennetaan asuntoja. Ylipitkän päivätyön kestäneiden kaupunginhallituksen budjettineuvotteluiden jälkeen talousarviosta syntyi sopu. Sosialidemokraattien kaupunginhallitusryhmän vetäjä Säde Tahvanainen kertoo olevansa tyytyväinen saavutettuun tulokseen.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion, johon tehtiin joukko muutoksia. Valtaosa kokouksessa tehdyistä muutoksista oli tekstilisäyksiä. Neuvotteluissa sovittiin 1,88 miljoonan euron määrärahamuutoksista. 

Talousarvion pohjana on valtuustoryhmien keväällä tekemä sopimus, jossa sovittiin muun muassa veroprosenttien pitämisestä nykytasolla, investointikatosta, toimintamenojen haalitusta kasvusta ja riittävien maanmyyntitulojen varmistamisesta. Näillä turvataan kaupungin talouden tasapaino ja pidetään kaupungin lainakanta alle miljardissa eurossa.  

Suunnittelukaudella aloitettavia rakennushankkeita ovat Aviapoliksen koulu päiväkoti- ja nuorisotiloineen, Kivistön päiväkoti II, Myyrmäen päiväkoti, Lauhatien päiväkoti Tikkurilaan ja Koillis-Vantaan uimahallirakennus Korson koulun uimahallin sijaan.  

Kunnallistekniikan investointitaso nostetaan 39,9 miljoonaan euroon vuonna 2018 korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi. Vantaa on sitoutunut luomaan edellytykset yhteensä 2 400 uudelle asunnolle vuosittain, mikä edellyttää myös kunnallistekniikan investointeja.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä tehtiin muun muassa seuraavat muutokset:

 • Joukkoliikenteen palvelukyvyn parantamiseksi päätetään pikaraitiotien yleissuunnitelman laatimisesta välille Mellunkylä – Hakunila – Tikkurila – Aviapolis. Tämä tehdään yleiskaavatyön yhteydessä.
 • Laajennetaan maksuton ehkäisy alle 20 vuotiaisiin vuonna 2018 ja selvitetään maksuttoman ehkäisyn tarjonta alle 25-vuotiaille. Määrärahalisäys 100 000 euroa.
 • Määrärahalisäys 1 080 000 euroa: 1.8.2018 alkaen jokaisella vantaalaisella lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.
 • Varataan sisäilmaongelmien hoitoon 500 000 euroa kaupunginhallituksen myöhemmin kohdentamiin sisäilmatyöryhmän esittämiin tarpeisiin. Määrärahaa on käyttötaloudessa yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Sisäilmakorjauksiin kohdennetaan investointiosan sisältä lisää 2,7 miljoonaa euroa, jolloin tilakeskuksen työohjelmassa 2018 sisäilmakorjauksiin varattava taso on viisi miljoonaa euroa.
 • Toukokuun 2018 loppuun mennessä tehdään selvitys millä edellytyksillä ja aikataululla voitaisiin käynnistää Elmo-urheilupuiston toteuttaminen. Osana tehtävää selvitystä arvioidaan mm. Koillis-Vantaan uimahallin ja jäähallin toteuttaminen sekä kartoitetaan yksityisiä kumppaneita hankkeille.
 • Lastensuojeluun kohdennetaan 200 000 euron lisämääräraha.

Liitteenä on alustava muutoslista, jossa ovat kaikki talousarvion tekstimuutokset. Määrärahamuutokset ovat yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa.

Lisää asumista Myyrmäkeen

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi asemakaavamuutoksen Myyrmäen Kilterinkuja 4:ssä, jolla purettavan toimitilarakennuksen tilalle suunnitellaan 4–12-kerroksista asuinkerrostaloa. Kilterinrinteeltä Kilterinkujalle suunnitellaan uusi jalankululle ja pyöräilylle varattu katu ja uusi aukio.

Tulovero- ja kiinteistövero

Päätettiin esittää valtuustolle vahvistettavaksi tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 seuraavasti:

- Vantaan tuloveroprosentti 19,00

- Vantaan kiinteistöveroprosentit:
- yleinen kiinteistövero 1,00
- vakituinen asuinrakennus 0,41
- rakentamaton rakennuspaikka 4,00
- muu asuinrakennus 1,00
- voimalaitos 2,85.

13. kesä, 2017

Valtuustoryhmän julkilausuma valtuustokauden alkaessa 12.6.2017:

Demareiden Vantaa pitää kaikki mukana

Vantaan talousarviossa tulee varmistaa vantaalaisille mahdollisuudet laadukkaisiin palveluihin, asumiseen, koulutukseen ja työhön.

Valtuustokaudelle tehty poliittisten ryhmien sopimus verorahoituksesta, investoinneista ja käyttötaloudesta on hyvä pohja lähteä arvioimaan tavoitteita seuraaville vuosille.

Vuoden 2018 budjetin valmistelussa sosialidemokraattinen ryhmä korostaa seuraavia seikkoja:

 • Talous on pidettävä tasapainossa. Vain siten voimme järjestää laadukkaat palvelut ja ehkäistä ylivelkaantumista.
 • Sosiaalista eriarvoistumista on ehkäistävä ennalta, vaikkapa positiivisen diskriminaation keinoin.
 • Asiakas- ja potilasmaksuihin tehdään korkeintaan indeksitarkastukset.Erillisiin korotuksiin ei ole tarvetta.
 • Sisäilmaongelmat ovat akuutteja ja niiden poistamisessa on edettävä ripeästi. Esitämme riittävää investointivarausta sisäilmaongelmien ratkaisemiseen.
 • Koulutukseen on panostettava. Opetusryhmien on oltava riittävän pienet. Haluamme purkaa varhaiskasvatuksen rajoitukset Vantaalla. Jokaisella lapsella on oltava oikeus kokoaikaiseen päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen.
 • Vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen on oltava vähintään suositusten mukainen.
 • Asukkaat ja työntekijät on otettava mukaan entistä enemmän suunnitteluun ja muutoksien toteuttamiseen. Työntekijöiden arvostus, työhyvinvointi ja motivoitunut henkilöstö ovat Vantaan menestymisen edellytyksiä myös tulevaisuudessa.
 • Tulevaisuuden Vantaa on hiilivapaa. Suunnitelma tästä on laadittava välittömästi.