13. kesä, 2017

DEMAREIDEN VANTAA PITÄÄ KAIKKI MUKANA

Valtuustoryhmän julkilausuma valtuustokauden alkaessa 12.6.2017:

Demareiden Vantaa pitää kaikki mukana

Vantaan talousarviossa tulee varmistaa vantaalaisille mahdollisuudet laadukkaisiin palveluihin, asumiseen, koulutukseen ja työhön.

Valtuustokaudelle tehty poliittisten ryhmien sopimus verorahoituksesta, investoinneista ja käyttötaloudesta on hyvä pohja lähteä arvioimaan tavoitteita seuraaville vuosille.

Vuoden 2018 budjetin valmistelussa sosialidemokraattinen ryhmä korostaa seuraavia seikkoja:

  • Talous on pidettävä tasapainossa. Vain siten voimme järjestää laadukkaat palvelut ja ehkäistä ylivelkaantumista.
  • Sosiaalista eriarvoistumista on ehkäistävä ennalta, vaikkapa positiivisen diskriminaation keinoin.
  • Asiakas- ja potilasmaksuihin tehdään korkeintaan indeksitarkastukset.Erillisiin korotuksiin ei ole tarvetta.
  • Sisäilmaongelmat ovat akuutteja ja niiden poistamisessa on edettävä ripeästi. Esitämme riittävää investointivarausta sisäilmaongelmien ratkaisemiseen.
  • Koulutukseen on panostettava. Opetusryhmien on oltava riittävän pienet. Haluamme purkaa varhaiskasvatuksen rajoitukset Vantaalla. Jokaisella lapsella on oltava oikeus kokoaikaiseen päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen.
  • Vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen on oltava vähintään suositusten mukainen.
  • Asukkaat ja työntekijät on otettava mukaan entistä enemmän suunnitteluun ja muutoksien toteuttamiseen. Työntekijöiden arvostus, työhyvinvointi ja motivoitunut henkilöstö ovat Vantaan menestymisen edellytyksiä myös tulevaisuudessa.
  • Tulevaisuuden Vantaa on hiilivapaa. Suunnitelma tästä on laadittava välittömästi.