1. marras, 2017

VANTAALLA LAPSIMYÖNTEINEN BUDJETTI

VANTAALLA LAPSIMYÖNTEINEN BUDJETTI

(Kuvassa kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Säde Tahvanainen.)

Vantaalla palataan kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Jokaisella on siihen oikeus. Päiväkoteja ja kouluja rakennetaan. Lastensuojeluun kohdennetaan lisää rahaa. Myyrmäkeen rakennetaan asuntoja. Ylipitkän päivätyön kestäneiden kaupunginhallituksen budjettineuvotteluiden jälkeen talousarviosta syntyi sopu. Sosialidemokraattien kaupunginhallitusryhmän vetäjä Säde Tahvanainen kertoo olevansa tyytyväinen saavutettuun tulokseen.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion, johon tehtiin joukko muutoksia. Valtaosa kokouksessa tehdyistä muutoksista oli tekstilisäyksiä. Neuvotteluissa sovittiin 1,88 miljoonan euron määrärahamuutoksista. 

Talousarvion pohjana on valtuustoryhmien keväällä tekemä sopimus, jossa sovittiin muun muassa veroprosenttien pitämisestä nykytasolla, investointikatosta, toimintamenojen haalitusta kasvusta ja riittävien maanmyyntitulojen varmistamisesta. Näillä turvataan kaupungin talouden tasapaino ja pidetään kaupungin lainakanta alle miljardissa eurossa.  

Suunnittelukaudella aloitettavia rakennushankkeita ovat Aviapoliksen koulu päiväkoti- ja nuorisotiloineen, Kivistön päiväkoti II, Myyrmäen päiväkoti, Lauhatien päiväkoti Tikkurilaan ja Koillis-Vantaan uimahallirakennus Korson koulun uimahallin sijaan.  

Kunnallistekniikan investointitaso nostetaan 39,9 miljoonaan euroon vuonna 2018 korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi. Vantaa on sitoutunut luomaan edellytykset yhteensä 2 400 uudelle asunnolle vuosittain, mikä edellyttää myös kunnallistekniikan investointeja.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä tehtiin muun muassa seuraavat muutokset:

  • Joukkoliikenteen palvelukyvyn parantamiseksi päätetään pikaraitiotien yleissuunnitelman laatimisesta välille Mellunkylä – Hakunila – Tikkurila – Aviapolis. Tämä tehdään yleiskaavatyön yhteydessä.
  • Laajennetaan maksuton ehkäisy alle 20 vuotiaisiin vuonna 2018 ja selvitetään maksuttoman ehkäisyn tarjonta alle 25-vuotiaille. Määrärahalisäys 100 000 euroa.
  • Määrärahalisäys 1 080 000 euroa: 1.8.2018 alkaen jokaisella vantaalaisella lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.
  • Varataan sisäilmaongelmien hoitoon 500 000 euroa kaupunginhallituksen myöhemmin kohdentamiin sisäilmatyöryhmän esittämiin tarpeisiin. Määrärahaa on käyttötaloudessa yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Sisäilmakorjauksiin kohdennetaan investointiosan sisältä lisää 2,7 miljoonaa euroa, jolloin tilakeskuksen työohjelmassa 2018 sisäilmakorjauksiin varattava taso on viisi miljoonaa euroa.
  • Toukokuun 2018 loppuun mennessä tehdään selvitys millä edellytyksillä ja aikataululla voitaisiin käynnistää Elmo-urheilupuiston toteuttaminen. Osana tehtävää selvitystä arvioidaan mm. Koillis-Vantaan uimahallin ja jäähallin toteuttaminen sekä kartoitetaan yksityisiä kumppaneita hankkeille.
  • Lastensuojeluun kohdennetaan 200 000 euron lisämääräraha.

Liitteenä on alustava muutoslista, jossa ovat kaikki talousarvion tekstimuutokset. Määrärahamuutokset ovat yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa.

Lisää asumista Myyrmäkeen

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi asemakaavamuutoksen Myyrmäen Kilterinkuja 4:ssä, jolla purettavan toimitilarakennuksen tilalle suunnitellaan 4–12-kerroksista asuinkerrostaloa. Kilterinrinteeltä Kilterinkujalle suunnitellaan uusi jalankululle ja pyöräilylle varattu katu ja uusi aukio.

Tulovero- ja kiinteistövero

Päätettiin esittää valtuustolle vahvistettavaksi tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 seuraavasti:

- Vantaan tuloveroprosentti 19,00

- Vantaan kiinteistöveroprosentit:
- yleinen kiinteistövero 1,00
- vakituinen asuinrakennus 0,41
- rakentamaton rakennuspaikka 4,00
- muu asuinrakennus 1,00
- voimalaitos 2,85.