28. marras, 2017

LAPSET JA VANHUKSET VANTAAN STRATEGIAAN

LASTENSUOJELU JA VANHUKSET ESIIN VANTAAN STRATEGIANEUVOTTELUISSA

SDP:n kaupunginhallitusryhmä sai neuvoteltua Vantaan vuosien 2018-2021 strategiaan mm. vanhuspalveluiden henkilöstön määrän turvaamisen ja lastensuojelun tavoitemittarin. Ryhmän mielestä on myös tärkeää turvata talouden tasapaino ja Vantaan kilpailukyky.

Sosialidemokraatit ovat tyytyväisiä, että strategiassa on vahva linjaus eriarvoisuuden ja segregaation ehkäisystä, sisäilmakysymysten ratkaisemisesta, hyvinvointierojen kaventamisesta sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurannasta.

Koulutuksen puolelle positiiviseen erityiskohteluun varattavalla määrärahoituksella ehkäistään oppimiserojen kasvua koulujen välillä. Harrastetakuu, eli että jokaisella nuorella on vähintään yksi harrastus, edistää myös tasa-arvon toteutumista eri väestöryhmien kesken. Eri ikäisten liikunnan harrastamisen edellytyksiä edistetään.

Sosialidemokraattien aloite nuorisotyöttömyyden puolituksesta on selkeä tavoite strategiassa. Tärkeää on myös yleinen työllisyyden hoito ja koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen.

Vantaa otti SDP:n esityksestä tavoitteeksi hiilineutraali Vantaa 2030. Sen saavuttamiseksi panostetaan yhteiskuntarakenteen tiiviyteen ja joukkoliikenteen käyttäjien voimakkaaseen lisäykseen sekä pyöräilyyn.

Asuntorakentamisessa painotetaan myös perheasuntojen lisäystä. Muussa ekologisessa tavoitteistossa korostetaan kiertotaloutta.

Vantaa profiloituu tulevaisuudessa vahvasti kansainvälisenä kaupunkina ja lisää englanninkielisiä palveluja. Matkailuelinkeino nostetaan strategiassa myös tärkeäksi teemaksi. Kaupungin kasvun tukeminen on tärkeä osa valtuustokauden strategiaa.

Lisätietoja:
Säde Tahvanainen
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, SDP
p. 040 747 6663