ISOMYYRIN OLEMASSAOLO MYYRMÄESSÄ AUKI

28. loka, 2017

ISOMYYRIN OLEMASSAOLO MYYRMÄESSÄ AUKI

Myyrmäen Eläkkeensaajat ry. on huolissaan tulevista toimintatiloistaan. Pidetään varmana, että Isomyyri puretaan, jossa toimintatilat tällä hetkellä sijaitsevat. Eläkkeensaajat on nuorisotoimen jälkeen suurin nykyisten tilojen käyttäjä, mutta Isomyyrissä kokoontuu sata eri toimijaa. Kysymys on suuresta kansalaistoiminnan keskuksesta.

Tein osana kaupungin Taloussuunnitelman 2018-2021 käsittelyä kirjallisen kysymyksen asiasta kaupungin johtajistolle. Sain kaksi vastausta.

Kysymykseni: Myyrmäen uutta asemakaavaa ruvetaan toteuttamaan rakentamisella jo ensi vuonna. Isomyyrin kohtalo on auki. Melko varmana pidetään, että se puretaan 2020-luvun alussa. Miten konkreettisia ovat suunnitelmat uusien tilojen saamiseksi järjestöjen käyttöön. Esimerkiksi Myyrmäen Eläkkeensaajat ry. tarvitsee tilan, jonne mahtuu 150 ihmistä.

KONSERNI- JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN VASTAUS
(Apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen)

Vastaus: Myyrmäen kaavatyön edistymisen myötä on kaupunkisuunnittelun johdolla kuluneen vuoden aikana selvitetty laajasti eri toimijoiden tulevaisuuden tilatarpeita. Keskustelussa ovat olleet mukana kaikki Vantaan kaupungin toimialat sekä Myyrmäen toimijoista mm. MYYRMÄKI -liike, Vantaankosken seurakunta, kauppakeskus Citycon ja Työeläkeyhtiö ELO/Colosseum.

Isoille ryhmille tiloja on tällä hetkellä nuorisotalo Arkissa ja kuntalaispalveluiden asukastila Myyringissä, jotka sijaitsevat Iso -Myyrin kauppakeskuksessa Vantaan kaupungin omistamissa tiloissa.

Keskusteluissa on ollut esillä niin mahdolliset väistötilat purku- ja rakentamistöiden ajalla kuin tarvittavat uudet tilat. Niiden osalta tärkeimpinä on nähty tilojen yhteiskäytön mahdollisuus, palveluiden järkevä ja sujuva yhdistäminen samoihin paikkoihin, esteettömyys ja riittävän suurten kokoontumistilojen tarve.

MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALAN VASTAUS
(apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä)

Vastaus samaan kysymykseeni: Asemakaavayksikkö laatii parhaillaan Myyrmäen kaavarunkoa. On todennäköistä, että tuleva kaavarunko mahdollistaa Isomyyrin purkamisen. Tilalle kaavoitettaisiin ja rakennettaisiin uusi rakennus. Tulevasta kaavan sisällöstä ei ole vielä tietoa. Kaavarungon laatijan käsityksen mukaan Isomyyrin tilalle rakennettavaan rakennukseen voitaisiin sijoittaa kaupungin tiloja, mikäli niin halutaan. Kyseessä olevista järjestötiloista ei ole tehty tarveselvitystä eikä erillistä järjestötilahanketta ole investointiohjelmissa.

12. loka, 2017

SOSIAALITYÖN TILANNE VANTAALLA

Tein Vantaan kaupunginvaltuustossa talousarviota vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaa vv. 2018-2021 käsiteltäessä suullisen kysymyksen apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salmiselle.

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen. Toimeentulotuen siirto kansaneläkelaitokselle vapautti sosiaalityön resursseja, etenkin sosiaalityöntekijöiden resursseja muuhun sosiaalityöhön. Miten tämä on vaikuttanut sosiaalityöhön Vantaalla.

Tiedämme, että kautta aikain ennaltaehkäisevä sosiaalityö on jäänyt liian vähälle ja erityisesti etsivää sosiaalityötä on tuskin ollut lainkaan. Tiedämme, että esimerkiksi yksinäisyys on vakava ongelma kaikissa ikäryhmissä, vanhuksista kouluikäisiin. Eikö nyt olisi aika etsivän sosiaalityön kehittämiselle Vantaalla?

Entä ennaltaehkäisevän toimeentulotuen rooli ja määrä tässä uudessa tilanteessa. Mitkä seikat huomioon ottaen ennaltaehkäisevän toimeentulotuen menot on talousarvioon laskettu?

Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salmisen vastaus ilahdutti minua, koska hän muisti yhteiset toiminta-areenamme vuosien mittaan.

Hän aloitti vastauksensa: ”Särkelän kysymys on erittäin hyvä. Olemme Särkelän kanssa puhuneet ennaltaehkäisevän sosiaalityön merkityksestä vuosikausia.”

Ja jatkoi: Kyllä. Sosiaalityön siirtyminen kansaneläkelaitokselle pitää näkyä sosiaalityössä. Painopiste tulee siirtymään ennaltaehkäisevää työn. Pidän tärkeänä sosiaalityöntekijöiden jalkautumista asiakkaiden luo.

Sen sijaan ennaltaehkäisevän toimeentulotuen rahalliseen resursoimiseen en saanut vastausta. En tehnyt tästä lisäkysymystä, koska kokous oli jo siinä vaiheessa kestänyt viisi tuntia. Palaan asiaan myöhemmin.

KIRJALLISET KYSYMYKSET

Olen jättänyt Vantaan kaupungin johtajistolle kolme kirjallista kysymystä liittyen Talousarvioon 2018 ja Taloussuunnitelmaan 2018-2021:

Kysymys 1.

Myyrmäen uutta asemakaavaa ruvetaan toteuttamaan rakentamisella jo ensi vuonna. Isomyyrin kohtalo on auki. Melko varmana pidetään, että se puretaan 2020-luvun alussa. Miten konkreettisia ovat suunnitelmat uusien tilojen saamiseksi järjestöjen käyttöön. Esimerkiksi Myyrmäen Eläkkeensaajat ry. tarvitsee tilan, jonne mahtuu 150 ihmistä.

Kysymys 2.

Vanhusten määrä nousee jatkuvasti. Erityisesti yli 75 vuotiaiden hoitoa tarvitsevien määrän kasvu edellyttää vanhuspalveluiden kehittämiseltä erityistä herkkyyttä kohdata palvelutarpeet. Onko suunnitelmissa ottaa käyttöön perhehoito vanhusten kotipalvelujen tueksi ja sitä täydentämään? Hyvin toimiva perhehoito tarvitsee tuekseen perheneuvolatyyppisiä tukipisteitä, mutta niiden apu on tarpeen myös itsenäisesti pärjääville ikääntyneille. Onko Vantaan keskipitkän ajan suunnitelmissa aloittaa vanhusten perhehoito ja perustaa perheneuvoloita? Yhteisöllisyys on voimavara, joka ylläpitää toimintakykyä ja tukee kuntoutuksen tavoitteita. Joustava palvelumix luo hyvän pohjan myös yhteisöllisyydelle.

Kysymys 3.

Ihmisellä on oikeus hyvään kuolemaan. Kaikilla ei ole läheisiä vierellä elämän viimeisillä hetkillä. Maan hallituksen esityksestä ensi vuoden talousarvioon on tulossa pieni yhden miljoonan määräraha saattohoidon kehittämiseksi. Määräraha on tärkeä askel eteenpäin.

Vantaalla on järjestetty vapaaehtoisten saattohoitoa jo usean vuoden ajan. Kaupungin vanhus- ja vammaisosasto on yhteistyössä Vantaan seurakuntien sairaalasielunhoidon kanssa kouluttanut vapaaehtoisia. Saattohoidon vapaaehtoistoiminta on kuitenkin käytännössä ontunut, eräissä tapauksissa loppunut kokonaan, vaikka siihen on panostettu melko paljon. Vaikeuksien syinä ovat a) vaikka hoitohenkilökunta asennetasolla suhtautuu saattohoidon vapaaehtoistyöhön myönteisesti, ei heillä ole aikaa eikä aina edes tiedollistaidollisia valmiuksia luoda vapaaehtoisten tarvitsemia toimintaedellytyksiä hoitopisteissä ja b) vapaaehtoisilla ei ole välineitä kohdata heidän palveluaan tarvitsemia potilaita.

Onnistuakseen saattohoidon vapaaehtoistoiminta tarvitsee tuekseen organisaattorin ja riittävää työnohjausta. Onko kaupungilla suunnitelmia saattohoidon kehittämiseksi taloussuunnitelman 2018-2021 -kaudella?